Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Dat te vinden is zijn weg.

Echter, dit wil zeggen dat men wel bij zichzelf moet beginnen, maar niet bij zichzelf mag eindigen.

                            Martin Buber  1878-1965


De wereld schudt op haar grondvesten. Het lijkt erop dat we ons in een snelle en substantiële verandering bevinden. De opeenstapeling van uitdagingen, zoals de teloorgang van biodiversiteit, opwarming van de aarde, CO2-uitstoot ( ‘Self vs Nature’: Ecological divide), verschil tussen arm en rijk, discriminatie, rassenongelijkheid (‘Self vs Other: Social divide), en de vereenzaming, burn-outs en depressies (‘Self vs self: Existential divide) zijn door Covid-19 meer dan ooit op scherp gezet.

Black Lives Matter verandert niet alleen de manier waarop we de wereld zien, maar ook de manier waarop we ons voelen - hoe we elkaars welzijn en pijn voelen - of we ons verdoven of ons openstellen voor een diepere menselijke verbinding, of we ons nu afwenden of de moed vinden om te veranderen Het is misschien een once-in-a-lifetime kans om onze samenleving grondig te herontdekken en te hervormen. We kunnen ervoor kiezen om dit uiterst kwetsbare moment te pakken, of niet. De slaagkans om aan deze transitie bij te dragen is het grootst als we aan de slag gaan in onze eigen invloedssfeer, dus in onze eigen context, werk- en leefomgeving. Echter, daar moeten we wel aan gaan werken. We worden door de Natuur opgeroepen om met moed en vertrouwen intenties hard te maken en tot actie over te gaan. Er is al zoveel voor ons beschikbaar om te leren van onze eigen inzichten uit trailervaringen.

Idee

In de aanloop naar de FNL circle gathering (alleen voor oud-deelnemers) van 2021 willen we samen de dialoog aangaan hoe we, juist in deze tijd, onze inzichten vanuit de trailervaring kunnen gebruiken bij de stimulering van de transitie van onze leef/werkomgeving en organisaties. Hoe heeft onze persoonlijke mind-shift al bijgedragen aan een paradigmaverschuiving in organisaties door het organisatiebewustzijn te transformeren? 

M.a.w. we verleggen de focus van de aandacht van de linkerkant van de U-curve naar de rechterkant van de U-curve, daar waar er sprake is van het delen van intenties, samen nieuwe vormen van organiseren creëren en die ook uitvoeren. We gaan van de“I” naar de “We”, in het besef dat het doorlopen van de “I” wel nodig is om het “We” goed vorm te geven.

De wildernistrail is een persoonlijk ontwikkelingsproces (“I”) dat eindigt bij persoonlijke intenties gericht op “I” én “We”. Nu is het zaak om de intenties om te zetten in de co-creatie van ideeën en deze ook daadwerkelijk uit te voeren. De vraag is dus: hoe vertalen we onze eigen paradigma verschuiving, cq. bewustzijnsverdieping, in een transformatie van het bewustzijn van organisaties?

Onderliggende vragen zijn: Hoe kunnen we in organisaties de ontwikkeling van psychologische capaciteiten zoals hoop, positiviteit, vertrouwen en veerkracht, en deugden zoals wijsheid, moed, diversiteit, integriteit en compassie, het beste bevorderen? Hoe kan de bevordering van deze capaciteiten en deugden op hun beurt zorgdragen voor een transitie van een cultuur van dirigeren, controleren en afrekenen naar een cultuur van verwondering, verbinden en vertrouwen?

Aanpak

Hoe willen we dit nu aanpakken? Concreet willen we in het najaar in een drietal zoominterventies samen met jullie door de U-curve gaan met het accent op de rechterkant. Je wordt uitgenodigd om eigen initiatieven en ervaringen met transformatieprocessen van organisatiebewustzijn te delen. Dit kan dan in break-out zoom sessies plaatsvinden, waarna plenair terug wordt gerapporteerd. Gaandeweg zullen zodoende lijnen van benadering zichtbaar worden. Hoe kunnen we het hoogst denkbare toekomstbeeld verbinden met onze eigen context, werk en organisatie? Hoe kunnen we de manier waarop we willen werken en samenleven op een manier die gebaseerd is op onze eigen innerlijke transformatie, opnieuw ontwerpen en hervormen? Vanuit deze bottom-up aanpak van diep luisteren en collectief potentieel co-creëren we een nieuw transitiemodel voor bewustwording van organisaties, toegewijd aan het cultiveren van de verschuiving van ego naar eco waar de geest van onze tijd om vraagt.

De apotheose vindt plaats tijdens onze Gathering 2021, waarin we de uit de FNL-community geboren aanpak zullen presenteren.

 

Back to overview