Ieder draagt iets kostbaars in zich dat in geen ander te vinden is. Dat te vinden is zijn weg.

Echter, dit wil zeggen dat men wel bij zichzelf moet beginnen, maar niet bij zichzelf mag eindigen.

                            Martin Buber  1878-1965

In de aanloop naar de FNL gathering van 2021 willen we samen de dialoog aangaan hoe we, juist in deze tijd, onze inzichten vanuit de trailervaring kunnen gebruiken bij de stimulering van de transitie van onze leef/werkomgeving en organisaties. Hoe kan onze persoonlijke mind-shift en verrijkt inzicht bijdragen aan een transitie van de organisatiecultuur van dirigeren en controleren naar een cultuur van vertrouwen en verbinden? M.a.w. we verleggen de focus van de aandacht van de linkerkant van de U-curve naar de rechterkant van de U-curve, daar waar er sprake is van het delen van intenties, samen nieuwe vormen van organiseren creëren en die ook uitvoeren.

Hoe willen we dit aanpakken? Concreet willen we in het najaar in een drietal zoominterventies samen met alle FNL-leden door de U-curve gaan met het accent op de rechterkant. Je wordt uitgenodigd om eigen initiatieven en ervaringen met transformatieprocessen van organisatiebewustzijn te delen.

Eind augustus volgt meer informatie.

 

Back to overview