Onze filosofie

Wat is Natuurlijk Leiderschap?

Wij geloven dat een aantal elementen essentieel zijn voor leiderschap in de 21e eeuw.

Verbinding is een sleutelbegrip in deze nieuwe benadering van leiderschap. Alles is met al het andere verbonden, en zodra je dit als leider herkent, word je je volledig bewust van het grotere geheel en zorg je ervoor dat je persoonlijke belangen als organisatie of individu aansluiten op dat grotere geheel. Het belangrijkste is om een ​​diepere verbinding tot stand te brengen met jezelf, de mensen om je heen en met de natuur.

Leren is een centraal doel. Het is belangrijk dat we altijd bereid zijn om nieuwe inzichten te zoeken, nieuwe vaardigheden op te doen en nieuwe houdingen aan te nemen door open-minded en niet-oordelend te zijn. Verandering is een continu proces, een gegeven dat ons voortdurend oproept om te vernieuwen.

Synchroniciteit is een alertheid, al je zintuigen gebruikend, voor wat zich aandient. Het kan een hulpmiddel van onschatbare waarde zijn en iemands vermogen om te vernieuwen aanzienlijk vergroten. De sleutel is om ontvankelijk te worden voor schijnbare toevalligheden of onverwachte ontmoetingen. In veel gevallen zijn we eigenlijk omringd door tekens – het enige is dat we ons bewust moeten zijn om ze te lezen.

Intuïtie is van onschatbare waarde voor natuurlijke leiders. Maar vaak moeten we leren hoe we onze intuïtie moeten volgen, hoe we iets kunnen begrijpen via onze gevoelens. Zelfs als we de oplossing voor een uitdagend probleem kennen, hebben we niet altijd de moed om het uit te voeren. Hoe weten we dat we op de goede weg zijn? Meestal levert een langdurige analyse van het verleden slechts een beperkte meerwaarde op. Een effectievere aanpak is om te accepteren dat iets is zoals het is en om van daaruit een manier te zoeken om dingen te verbeteren. De sleutel is om vast te stellen wat belangrijk is in het hier en nu en wat de situatie vraagt.

Dialoog helpt mensen om onafhankelijker van bestaande hiërarchieën samen te werken. Je geeft betrokkenen de ruimte om hun diepste waarheden te delen. Vaak is dit op zich al voldoende om zaken in beweging te krijgen binnen de organisatie.

Wat aandacht krijgt groeit. Hoe kunnen we deze aandacht bewust richten en waar wordt deze gekanaliseerd binnen de organisatie? Dit zijn bekende vragen voor de natuurlijke leider, die niet vergeet dat aandacht een even belangrijke rol speelt in ons persoonlijke leven.

Reflectie helpt ons te zien wat er aan de hand is, patronen te herkennen en even stil te staan ​​bij onze eigen bijdrage aan specifieke situaties. Reflectie is een andere cruciale bouwsteen voor leren.

Eenvoud helpt om dingen te verduidelijken. Er is nogal een verschil tussen het herstructureren van een organisatie om kosten te besparen en het herstructureren om de complexiteit te verminderen. Elkaar direct aanspreken, open en eerlijk zijn over wat er speelt binnen het team en veel hoofdwerk en papierwerk vermijden kan enorm helpen om de efficiëntie van een organisatie te verbeteren.

Bekijk al onze programma’s!

Programma’s
Loading spinner