Onze Roots

De roots van onze stichting liggen op de conferentie ‘Encounters of Worldviews towards a global ethos’ in Putten in 2002, met als inititatiefnemer Jan Willem Kirpestein en bijgestaan door onder andere Herman Wijffels en Antony Burgmans. Een markant internationaal gezelschap bestaande uit onder meer religieuze leiders, CEO’s, politici, economen, consultants en sporters kwam bij elkaar om met elkaar van gedachten te wisselen en van elkaar te leren – ondanks de vaak zeer verschillende zienswijzen.

In één van de werkgroepen genaamd de ‘Nature’ werkgroep kwamen twee zeer verschillende stromingen op het gebied van leiderschap bij elkaar.

Uit Afrika was er de legendarische dr. Ian Player, die de noodzaak inzag voor mensen om zich te verbinden met de natuur en in 1957 de Wilderness Leadership School oprichtte in Zuid-Afrika. Hij voorzag al decennia geleden, lang voordat ecologie een modewoord was geworden, de behoefte aan leiders die toegewijd zijn aan de bescherming van de onvervangbare natuurlijke hulpbronnen van onze planeet.  

Player bracht de Afrikaanse kennis van het leven met en de kracht en wijsheid van de oernatuur in. En hoe de natuur mensen helpt op hun levenspad en invloed heeft op hun denkwijze, hun gedrag en hoe ze in het leven staan.

Uit Amerika was daar Joe Jaworsky (Synchronicity), die inmiddels faam had gemaakt met onder andere Otto Scharmer (Theory U) en Peter Senge (Presencing) op het gebied van leiderschapsontwikkeling.  Zij geloven dat de natuur een krachtig middel is om leiders te helpen een diepe transformatie te ondergaan en experimenteerden met trails in de natuur.

In de ‘Nature’ werkgroep, verder bestaande uit Ian McCullem en Wayne Elliot, Antony Burgmans, Fred Matser, vertegenwoordigers van de VN, Robert-Jan van Ogtrop en Mark Tigchelaar, ontmoetten en vonden deze twee werelden elkaar.

Dit leidde tot een ongewone golf van energie en inspiratie om een organisatie op te richten waar het gedachtegoed van deze twee werelden samen zou komen. Robert-Jan van Ogtrop, geïnspireerd deelnemer van de werkgroep en presentator van het idee richting alle deelnemers van de conferentie, en Mark Tigchelaar, facilitator van deze werkgroep, voelden dat het hun roeping was om dit idee verder te brengen en een organisatie op te richten die leiders in de wereld faciliteert in hun leiderschapsontwikkeling van diepgaande transformaties.

Er was een sterk besef dat de mens veel van de natuur kan leren en dat we een duidelijke verantwoordelijkheid hebben om op een duurzame manier met de natuur samen te werken. Gebaseerd op dit inzicht was de volgende stap het creëren van een programma waarin de natuur zou kunnen dienen als een portaal voor leiderschapstransformatie.

En zo werd onze stichting geboren.

Joe Jaworsky heeft het in zijn boek Synchronicity over toevallige ontmoetingen, dingen die op wonderbaarlijke wijze samenvallen, het gevoel dat alles precies klopt en dat alles zo heeft moeten zijn.

Gebeurtenissen die op een ongewone wijze zo synchroon zijn dat het geen toeval meer is en die voor een persoon of een groep mensen van het allergrootste belang zijn; toevalligheden die zorgen voor sturing, nodig om persoonlijke en collectieve doelen te realiseren. Ze zijn zinvol. Dit is wat er gebeurde op de Conferentie in Putten en waar dit door elke deelnemer gevoeld werd.

Met hulp van Antony Burgmans die zijn kantoor en netwerk ter beschikking stelde en Fred Matser die financieel ondersteunde en met hulp van nog vele anderen, werd het gedachtegoed uitgewerkt door de founders Robert-Jan en Mark. In november 2003 werd de eerste trail naar Afrika georganiseerd in samenwerking met de Wilderness Leadership School van dr. Ian Player.

Deelnemers aan de allereerste trail waren – naast de gepassioneerde founders – Jan Willem Kirpestein, Syb Roell, Marcello Palazzi en de lokale gidsen Paul Cryer en Sitelu. Daarna zijn er nog trails georganiseerd in 2004 en 2005 om het gedachtegoed en de inhoud verder uit te werken waaraan ook Herman Wijffels, Johan Bontje, mede-organisator en facilitator van de conferentie, Fons Driessen en anderen hebben deelgenomen die aanwezig waren bij de Conferentie in Putten of sterk betrokken waren bij de verbondenheid tussen mens en planeet.

In 2005 is, voordat de FNL officieel werd opgericht, een eerste bestuur gevormd met Robert-Jan, Mark en Johan. Fons was hierbij zeer nauw betrokken en een jaar later ook Elfrieke van Galen.

Onder dit bestuur kreeg het Wildernis Leiderschapsprogramma steeds meer vorm en is het tot aan de dag van vandaag een impactvol en hooggewaardeerd programma gebleken.  

De kracht van een trail

Het (de trail) helpt mij te beseffen hoe makkelijk je in de wereld wordt gezogen door alles wat om ons heen gebeurt. Maar het echte geluk, de echte waarheid, de truth, zit in het circulaire denken. Dat in verbinding zijn met de natuur en daarmee in verbinding zijn met jezelf en met de mensen om je heen. Dat is voor mij de power van een trail.

Robert-Jan van Ogtrop – Co-founder en Voorzitter van de Raad van Toezicht FNL

De FNL is voorloper op het gebied van Natuurlijk Leiderschap

Op 29 juni 2006 is de Foundation for Natural Leadership officieel opgericht als non-profit organisatie. Het doel van de stichting, zoals verwoord in de oprichtingsakte, is het bevorderen van de ontwikkeling van een nieuw paradigma in organisatie en leiderschap, gericht op de ecologische duurzaamheid van onze planeet en de evolutie van de mensheid.

Het gaat daarbij om verbondenheid tussen mensen, tussen mensen en de natuur, verbondenheid met onze diepste bronnen van creativiteit en verbondenheid met ons bewustzijn van en verantwoordelijkheid voor de planeet waarop wij leven.

Hiermee is de FNL één van de eerste organisaties en voorloper op het gebied van Natuurlijk Leiderschap, met in de hoofdrol de natuur als belangrijk portaal voor persoonlijke transformatie en leiderschapsontwikkeling.

Interesse?

Inmiddels zijn ruim 2500 deelnemers mee geweest op één van onze unieke en hooggewaardeerde Wildernis Leiderschaps Trails. Na Afrika zijn er veel bestemmingen naar prachtige natuurgebieden in Europa bijgekomen. Voor veel deelnemers is de trail een unieke en transformerende ervaring en voor sommigen zelfs lifechanging. We nodigen je graag uit de bijzondere Ervaringen van enkele van onze deelnemers te lezen.

Wil je meer weten over onze stichting en leiderschapsprogramma’s? Neem dan Contact met ons op of bekijk onze programma’s.

Bekijk al onze programma’s!

Programma’s
Loading spinner