FNL Scholarship Fund

Tijdens het 20-jarig bestaan van de FNL hebben we besloten een Scholarship Fund op te richten met als doel meer personen toegang te geven tot de leiderschapsprogramma’s die we vanuit de FNL organiseren en zo nog meer bij te dragen aan de ontwikkeling van duurzaam leiderschap.

Gedurende onze bestaansperiode hebben we gezien dat al onze deelnemers op een of andere manier bijdragen aan het behoud van natuur, een bewuste manier van leidinggeven en een grotere maatschappelijke betrokkenheid nadat ze op een trail zijn geweest.

In onze programma’s kijken we met onze deelnemers naar de invloed op hun privé-, persoonlijk- en professioneel leven, maar ook naar de invloed die je als persoon hebt op de planeet. De periode in de natuur zorgt ervoor dat je de afhankelijkheid als mens van de natuur aan den lijve ervaart.

FNL Scholarschip Fund

Omdat het niet voor iedereen mogelijk is om zelf, of via zijn of haar werkgever, deelname aan één van onze leiderschapsprogramma’s te bekostigen, hebben we het FNL Scholarship Fund opgericht. Alle deelnemers aan onze programma’s dragen via hun deelnemersbijdrage een klein beetje bij aan het Scholarship Fund volgens het Pay-It-Forward principe.

De doelstelling van dit fonds is om mensen die een sociaal maatschappelijk bijdrage leveren aan de samenleving én waarvan de organisatie, of zij zelf, niet in staat zijn de kosten geheel te financieren, de mogelijkheid te bieden om mee te doen aan een van onze programma’s. Daarnaast proberen we hiermee de diversiteit en inclusiviteit van de deelnemers van onze programma’s te vergroten. Deelname met een Scholarship kan bijvoorbeeld de deelname zijn aan een trail naar Italië, een Reboot Your Life programma of deelname aan het 4-seizoenen programma.

Voor wie

Het fonds is bedoeld voor personen waarvan de werkgever of de organisatie niet in staat is om de kosten van een FNL programma geheel te financieren en waar de persoonlijke middelen ook niet toereikend zijn om dit te doen. Daarnaast zijn het personen die een sociaal maatschappelijke rol hebben en daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan de samenleving. Je kunt daarbij denken aan onderwijs, zorg, kunst & cultuur, NGO’s of organisaties met een grote sociale impact. Deze personen willen het leiderschapsprogramma gebruiken om hun persoonlijke impact te vergroten.

Let wel: het Scholarship Fund bestaat uit een aanvulling op de deelnemersbijdrage. Als richtlijn gebruiken we daarbij dat een derde zelf wordt betaald en de rest aangevuld wordt door het fonds.

Aanvragen FNL Scholarship

Wil je in aanmerking komen voor een FNL Scholarship, dan kun je Deborah, Arjan of Joost benaderen. Stuur een motivatie (1 A4) per e-mail naar één van ons en op basis daarvan plannen we een persoonlijk gesprek.

Loading spinner