Succesvolle Circle Gathering 2022

De Circle Gathering, onze jaarlijkse reünie, zaterdag 18 juni voelde aan als de conference van 20 jaar geleden vol inspiratie en energie, maar dan in deze tijd. Wederom kwamen we in Putten bijeen. Ditmaal faciliteerde Joost Leeflang de bijeenkomst. De visie van 20 jaar geleden leeft nog volop. De natuur is de portal om in contact te komen met je eigen natuur. Ofwel de core business van leidinggevenden is het in contact zijn met je eigen natuur. 
Bij de opening van de Circle Gathering interviewde Susanne Bontje, Fred Matser. Fred was vanaf het begin betrokken bij de FNL en gaf een ruimhartige donatie waardoor de FNL van start kon gaan. Fred vertelde onder andere over het belang van stilte. En over het feit dat de natuur stilte is. Zijn motivatie om de natuur te beschermen en stilte te koesteren is  
vanwege het feit zoals hij zo dat mooi omschreef: ’Silence doesn’t have an ambassador’.

IMD Professor Susan Goldsworthy and member of our Supervisory Board, embodied the next step of the FNL in her talk. First she gave the perspective leaders are operating in. Groundbreaking assessment of life on earth reveals humanity’s surprisingly tiny part in it as well as our disproportionate impact. 

The world’s 7,6 billion people represent just 0,01% of all living things yet humanity has caused the loss of 83% of all wild mammals and half of the plants.
Furthermore Susan exposed that none of the 17 UN Sustainable Development goals set for 2030 are on schedule. Not one!


Susan did research in the last two years on 2000 executives around the world how they have been feeling in the last few months. The maximum number that are in the performing zone (high energy, positive, happy) is 30%. The vast majority is in survival mode (not happy, irritated, negative)! 

Susan shows us there’s a high sense of urgency to save the planet and to bring leaders into their natural habitat. 
The FNL and Susan created a program where being a natural leader and the impact of a natural leader is synchronized.

The name of the program is ’Natural Leadership for Awareness Based action’ https://naturalleadership.eu/programma/natural-leadership-for-awareness-based-action/

Aan het eind van de Circle gathering werden Ian Player en Zulu Gids Magqubu Ntombela geëerd voor het planten van het FNL zaadje 20 jaar geleden. 
De vriendschap tussen Player en Ntombela destijds is een inspiratie voor de uitbreiding van de broodnodige diversiteit van de FNL community.
Diversiteit ook richting leidinggevenden die het zich niet kunnen permitteren op trail te gaan.
Er is een Stichting Vrienden van de FNL opgericht onder voorzitterschap van Johan Bontje. Deze Stichting maakt het mogelijk voor leidinggevenden die het zich niet kunnen  permitteren via scholarships op trail te gaan. In één van de volgende nieuwsbrieven volgt hierover meer

Bekijk al onze programma’s!

Programma’s
Loading spinner