Voorwoord nieuwsbrief

Het trail seizoen loopt alweer ten einde. Midden november vindt de laatste trail plaats. Dat is de 30e trail van dit jaar. Een record aantal trails in het jubileum jaar van de FNL!

Na de lockdown, in het begin van het jaar, was de behoefte van leiders om de natuur in te gaan kennelijk groot. Behalve veel trails sloeg ook ons nieuwe programma Reboot your Life! aan. Een dagprogramma voor jongeren van 25-35 jaar en nu ook voor 35 plussers. Dit jaar naderen we de 100 deelnemers.

Het belangrijkste van het afgelopen trail jaar is de impact van de trails op de deelnemers. Vele ontroerende verhalen over de life changing ervaringen van deelnemers plus de gevolgen daarvan op de manier van leiding geven. Zo vertelde een deelnemer:

“De trail heeft zoveel impact gehad, er is echt een leven vóór en na. Van tevoren vond ik het veel geld, achteraf had ik ook wel het dubbele willen betalen. Mijn zelfbeeld is veranderd en daardoor heb ik ook meer begrip en compassie voor mensen om me heen.”

Hoe fijn om elkaar weer te zien en ervaringen met elkaar te delen. Dat kan op de filmavond op 24 november. Of schrijf je in voor een Reboot your Life om het jaar in alle rust en met vernieuwde energie af te sluiten. In deze nieuwsbrief lees je hier meer over.

En zet alvast in je agenda de Circle Gathering op 24 juni 2023.

Veel leesplezier!

Mede namens het bestuur een natuurlijke groet!
Wiet de Bruijn
Bestuursvoorzitter

Bekijk al onze programma’s!

Programma’s
Loading spinner