Wilderness trail for leaders in banking who drive the transition in sustainability

‘Als feiten de wereld konden redden dan hadden we nu geen klimaatprobleem. Stikstofemissies, vervuilingsniveaus, biodiversiteit: de functionele termen doen het uitstekend in rapporten maar het hart beroeren ze niet. Wil er iets ten positieve veranderen aan onze gemankeerde omgang met natuur, dan hebben we naast de ratio ook goed beklijvende mythes nodig die vertellen over betekenisvolle relaties, over verwantschap met andere schepselen en over het essentiële verschil tussen voldoende en almaar meer’. (Arita Baaijens Groene Amsterdammer juni 2022)

Een van de grootste uitdagingen voor de samenleving is duurzaamheid. Klimaatverandering bedreigt zowel de planeet als haar mensen. Mensen worstelen met ongelijkheid, financiële gezondheid en een gebrek aan fundamentele mensenrechten. Naarmate de uitdagingen toenemen, groeit het gevoel dat overheden en bedrijven moeten ingrijpen en helpen ze aan te pakken..

Hoe geef je als leider binnen deze sector invulling aan de transitie naar een duurzame wereld en een regeneratieve economie? Om antwoord te zoeken op deze vraag organiseerde de Nederlandse vereniging van Banken in samenwerking met de Foundation for natural Leadership een Wilderness trail voor leiders uit de sector naar Noorwegen voor duurzame en transformatieve impact in de financiële sector.

In voorbereiding op deze bijzondere trail gingen de deelnemers van verschillende banken in gesprek met Herman Wijffels. Als grondlegger van de Nederlandse vereniging van banken, de Foundation for Natural Leadership (FNL) en oud bestuurder van de Rabobank is hij ambassadeur van dit programma. In een avondsessie ging hij in gesprek met de deelnemers. Hier stond de urgentie van de benodigde transities op het vlak van energie, voedsel en circulariteit centraal. Daarnaast nam Herman de deelnemers mee in zijn persoonlijk verhaal over leiderschap, de trail die hij zelf deed en zijn transitie als natuurlijk leider.

Tijdens deze trail dompelden de deelnemers zich een week lang onder in hun eigen natuur en die van het ruige landschap van Noorwegen. Dit onder de inspirerende begeleiding van de lokale natuurgids Thoralf Rumswinkel. Als hoogtepunt ondergingen ze een Quest, een periode van 36 uur waarin ze geheel alleen waren in de natuur.  Dit om antwoord te vinden op hun persoonlijke vragen. De trail werd begeleid door de ervaren FNL facilitators Mark Jacobs en Michel Zuidgeest, Global Head of Change Execution bij ING.

Op de laatste dag bleek hoe het programma deelnemers in het hart geraakt heeft. “Een enorme verrijkende ervaring om zo te vertragen en te merken hoe je meer in contact komt met je gevoel, je omgeving en de natuur” .  Persoonlijk leiderschap op weg naar een duurzame wereld loopt als een rode draad door de verhalen.

De trail ervaring is unieke gelegenheid om echte connectie te maken met de natuur en jezelf.  De innerlijke reis wordt gefaciliteerd door dagen wandelen over wildernis paden en moerassen, het delen van inzichten en momenten van stilte, eenzaamheid en eenvoud.

Share or write a comment

Leave a reply

Loading spinner