Terugblik Community Winter City Gathering

Collage Winter City Gathering van de Foundation for Natural Leadership op 27 januari 2024

Op 27 januari 2024 vond namens de Foundation for Natural Leadership (FNL) Community de Winter City Gathering plaats, een inspirerend jaarlijks evenement met als thema “Luisteren en Verbinden”. De bijeenkomst vond plaats in De Roos, een mooie locatie voor zelfontwikkeling aan de rand van het Vondelpark in Amsterdam. Het doel van de Winter City Gathering was om de kunst van het luisteren te verkennen en te begrijpen hoe dit ons kan helpen om echt met elkaar te verbinden.

Het was een mooie samenkomst aan het begin van het jaar om elkaar, oud trailgangers en geïnteresseerden weer te ontmoeten. Allen geïnspireerd door de natuur en geïnteresseerd in persoonlijk leiderschap.

De vier niveaus van luisteren

De Winter City Gathering begon met een intrigerende introductie over de kracht van luisteren en de vier niveaus van luisteren, zoals voorgesteld door Otto Scharmer. Boy van Droffelaar PhD bekend van zijn onderzoek naar de effecten van verblijf in de natuur op leiderschap, leidde de sessie in.

Hij benadrukte dat luisteren op verschillende niveaus kan plaatsvinden. Het eerste niveau is het luisteren waarbij de afzender weinig ruimte laat voor anderen, vergelijkbaar met sommige publieke figuren. Het tweede niveau van luisteren impliceert een open geest met oprechte aandacht en feitelijke informatie. Het derde niveau van luisteren gaat dieper en omvat het openen van ons hart voor de ervaringen en perspectieven van anderen. Het vierde niveau van luisteren is het luisteren met een open wil, waardoor er ruimte ontstaat voor inspiratie, collectieve creativiteit en echte verandering. Boy’s verhaal was inspirerend voor iedereen door de voorbeelden die hij gebruikte zoals het voorbeeld van Holding Space, ruimte geven aan de ander, empathisch luisteren en meer.

Na de inspirerende bijdrage van Boy, nam Esther Koning ons op een rustige en open manier mee om ook naar ons zelf te luisteren. Hierna gingen we het Vondelpark in, eerst in stilte en later in tweetallen, om gewoon eens te luisteren naar alles om ons heen in de relatieve drukte van het park.

Gastspreker Prinses Laurentien van Oranje-Nassau

In een tijd van toenemende fragmentatie en polarisatie benadrukten de sprekers en moderator, Joost Leeflang het belang van verbinding, die kan worden opgebouwd door te luisteren zonder oordeel en met authenticiteit als basis. FNL had de eer om Prinses Laurentien van Oranje-Nassau te verwelkomen, die deelnemers deelgenoot maakte van haar inzichten en ervaringen met betrekking tot luisteren als instrument voor verandering en verbinding in de context van de toeslagen-affaire.

Prinses Laurentien benadrukte hoe je verandering kunt initiëren door te luisteren en je te verdiepen in anderen. Haar inspirerende verhaal gaf een diepgaand inzicht in de dynamiek van macht en systemen in contrast met mensgericht leiderschap en empathie. Ze benadrukte de rol van actiegericht leiderschap nadat je je echt hebt verdiept in anderen, waar zij een voorbeeld van persoonlijk leiderschap is voor velen.

Na de bijdrage van Laurentien kwamen de deelnemers weer samen voor een lunch, waarin ze de gelegenheid hadden om met elkaar in gesprek te gaan en naar elkaars verhalen en reflecties te luisteren.

De Winter City Gathering van 2024 was een waardevol evenement dat de kunst van het luisteren benadrukte als een krachtige tool om verbinding te creëren in een wereld die soms verdeeld lijkt te zijn. De inspirerende woorden van sprekers en de ervaringen tijdens de wandeling in de natuur zullen ongetwijfeld een blijvende impact hebben op de deelnemers, hen aanmoedigen om met open geesten, harten en wil te luisteren en te verbinden met anderen in hun omgeving.

En mocht je willen bijdragen aan die verbinding schrijf je dan in als luisterend schrijver: https://www.gelijkwaardigherstel.nl/luisterend-schrijvers

Share or write a comment

Leave a reply

Loading spinner