Vacature: Nieuwe Bestuursvoorzitter voor de FNL

Er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Onlangs hadden we een bijeenkomst van het bestuur met de Raad van Toezicht van de FNL.
We bespraken onder andere hoe we de FNL verder kunnen verjongen.
 
Dat gesprek heeft bij mij een zaadje geplant. Niet veel later kwam naar boven dat ik wat verjonging betreft bij mezelf wil beginnen, en plaats wil maken voor een nieuwe voorzitter. Daarbij is het wat de ontwikkeling van de FNL betreft een uitgelezen moment voor nieuw leiderschap.

Met nieuwe energie kan de FNL vanuit een stevig fundament organisch verder groeien.
Een fantastische uitdaging!

Jullie zijn nog niet van me af… Ik zal uiteraard pas afscheid nemen als de nieuwe voorzitter benoemd is.
 
Ik zie je graag op de Circle Gathering op 22 juni waar ik je meer kan vertellen over het voorzitterschap.

Met natuurlijke groet!

Wiet

Namens de Raad van Toezicht van de FNL willen we natuurlijk eerst Wiet bedanken voor zijn uitstekende rol als voorzitter van de FNL in de afgelopen jaren, waarin hij enkele belangrijke veranderingen en nieuwe ideeën heeft geïntroduceerd en de FNL verder heeft geprofessionaliseerd.

We hebben met Wiet en het bestuur afgesproken dat we op zoek gaan naar een nieuwe voorzitter met dezelfde passie voor de FNL als al onze vorige voorzitters hebben getoond. We vinden het ook belangrijk om iemand te vinden die nog een actieve dagelijkse baan heeft in de corporate of financiële wereld of in de dienstensector, maar bij voorkeur niet iemand die als coach werkt, om mogelijke belangenconflicten met de activiteiten van de FNL te vermijden.We kijken ernaar uit om deze nieuwe voorzitter binnenkort te verwelkomen en danken Wiet nogmaals voor zijn gepassioneerde en waardevolle bijdrage.

Met vriendelijke groet,
Robert-Jan

Profielschets Vacature Voorzitter Bestuur Foundation for Natural Leadership

Voor de FNL zoeken we een nieuwe voorzitter voor ons Bestuur. We vinden het belangrijk dat je: 

 • achter de visie en missie van de FNL staat om bij te dragen aan duurzaam leiderschap, zowel sociologisch als ecologisch en aan het ontwikkelen van bewustzijn en het ontsluiten van natuurlijk leiderschap: “Nature as portal to leadership”.
 • de strategie onderschrijft en in staat bent de FNL strategie verder te ontwikkelen en implementeren. Eén van de belangrijke taken is om met name de diversiteit en inclusie binnen FNL te vergroten en de FNL verder te ontwikkelen van een éénmalige activiteit met na-programmering naar een huis van permanente educatie en inzichten in sustainable leadership.


Wie zoeken we

 • We zoeken een ondernemende, warme en toegankelijke persoonlijkheid
 • Iemand met hart voor de FNL. Je hebt eerder deelgenomen aan een FNL trail/programma en hebt bij voorkeur de laatste paar jaar één of meerdere FNL-events bezocht
 • Je bent actief werkzaam, niet in de coaching/ consulting sector om conflict of interest te vermijden
 • Je hebt de kwaliteiten om te inspireren, te leiden en strategie uit te zetten
 • Je bent visionair én besluitvaardig
 • Je bent een verbinder: je weet de verbinding te leggen tussen diverse stakeholders
 • Je bent pragmatisch: je steekt de handen uit de mouwen, het is meer dan een traditionele bestuurlijke rol
 • Je hebt bestuurservaring
 • Je hebt een uitgebreid netwerk, dat ook inzetbaar is voor Fundraising wat we willen uitbouwen
 • Je hebt tijd en flexibiliteit: je hebt tijd om regelmatig te overleggen met de MD, het bestuur, de Supervisory Board, en om events bij te wonen en waar nodig ad hoc te acteren

Benoemingstermijn

De benoemingstermijn is 4 jaar en éénmalig met 4 jaar te verlengen.

Sollicitatieproces

Als je geïnteresseerd bent, nodig we je van harte uit om een CV en een motivatiebrief te sturen naar info@naturalleadership.eu. Deze ontvangen we graag uiterlijk 28 juni. 

Er zullen 2 selectierondes plaatsvinden waarin gesprekken zullen worden gevoerd met leden van het bestuur, de MD en met de leden van de Raad van Toezicht. Deze gesprekken zullen vanaf 5 juli plaatsvinden.

We zien uit naar jullie reacties! 

Voor meer informatie: www.naturalleadership.eu

Share or write a comment

Leave a reply

Loading spinner